Boşanma Davaları Hakkında Hukuki Bilgiler

Türkiye’deki boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu’na dayanarak düzenlenir ve belirli yasal prosedürler ile kurallara tabidir. İşte boşanma davaları hakkında bazı temel kanuni bilgiler:

Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri iki ana kategoride incelenir: genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri.

 1. Genel Boşanma Sebepleri:
  • Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması: Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede sarsılması durumu.
  • Ortak Hayatın Kurulamaması: Ortak hayatın yeniden kurulamaması durumu.
 2. Özel Boşanma Sebepleri:
  • Zina (Aldatma): Eşlerden birinin zina yapması durumunda diğer eş boşanma davası açabilir.
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: Eşlerden birinin diğer eşin hayatına kastetmesi, ona pek kötü veya onur kırıcı davranışta bulunması.
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi.
  • Terk: Eşlerden birinin, ortak konutu terk etmesi ve bu terk durumunun altı ay kesintisiz sürmesi.
  • Akıl Hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve bu hastalığın ortak yaşamı çekilmez hale getirmesi.

Boşanma Davası Süreci

 1. Dava Açma: Boşanma davası, yetkili aile mahkemesine dilekçe verilerek açılır. Yetkili mahkeme, davalının yerleşim yeri veya davacının yerleşim yerindeki mahkemedir.
 2. Tedbirler ve Deliller: Dava sürecinde mahkeme, gerekli görürse tedbir nafakası, çocukların geçici velayeti gibi geçici önlemler alabilir. Taraflar, mahkemeye delil sunabilirler; tanık beyanları, yazılı belgeler, telefon kayıtları vb.
 3. Anlaşmalı Boşanma: Eğer taraflar boşanma, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda anlaşırsa, mahkeme tek celsede boşanmaya karar verebilir. Bu durumda, tarafların en az bir yıldır evli olmaları gereklidir.
 4. Çekişmeli Boşanma: Taraflar arasında anlaşma yoksa, dava çekişmeli olarak devam eder ve mahkeme, delilleri değerlendirerek karar verir.

Boşanmanın Sonuçları

 1. Velayet: Çocukların velayeti mahkeme tarafından belirlenir ve genellikle çocukların menfaati gözetilir.
 2. Nafaka: Eş ve çocuklar için nafaka belirlenebilir. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası gibi türleri vardır.
 3. Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen mallar, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaşılır.

Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Davanın Zamanlaması: Boşanma davası açmak için belirli bir süre beklemek gerekmez, ancak bazı özel boşanma sebepleri için belirli süreler içinde dava açılması gereklidir (örneğin zina durumunda 6 ay içinde).
 2. İspat Yükümlülüğü: İddiaların ispatı davayı açan tarafa aittir. Delillerin mahkemeye sunulması ve doğru şekilde değerlendirilmesi önemlidir.
 3. Avukat Yardımı: Boşanma davaları karmaşık olabilir ve hukuki bilgi gerektirebilir. Bir avukatın yardımı, sürecin doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Boşanma davaları karmaşık ve duygusal süreçler olabilir, bu nedenle hukuki danışmanlık almak her zaman faydalıdır.